Ukoliko ste student na TTF-u imate paravo na pristup internetu preko CARNeta i E-mail adresu s nastavkom '@ttf.hr'.
Postupak je sljedeći: navratite s indeksom studentsku referadu, ispuniti ćete formular i dobiti podatke za pristup.
   
Na adresi http://www.carnet.hr/cncd/help/ se nalaze detalje upute kako podesiti programe za čitanje elektroničke pošte (u izborniku pod "Elektronička pošta i mrežne novine"), te kako podesiti modemsku vezu na internet preko CARNeta (u izborniku pod "Spajanje na CMU")
   

Za djelatnike i studente TTF-a tj. korisnike koji koriste E-mail adresu s završetkom '@ttf.hr' postoji mala razlika u odnosu na postupak opisan na gore navedenoj adresi. Ovdje je prikazan postupak za program Outlook Express. Prilikom unosa informacija o serverima (Tools > Accounts > Mail > Properties za određeni račun ili prilikom otvaranja novog) treba unijeti:
za Incoming mail: singer.ttf.hr
za Outgoing mail: singer.ttf.hr

Zatim odabrati 'My server requires authentication' (ovo nije potrebno ako je računalo na fakultetu, tj. unutar računalne mreže fakulteta). Tako da izbornik sa serverima izgleda kao na slici 1.slika 1

Klikom na gumb 'Settings...' otvara se prozor koji mora izgledati kao na slici 2.


slika 2

Na ovaj način za slanje i primanje pošte koristite server ttf-a što je praktično jer ne koristite mail server internet providera preko kojeg se spajate na internet pa ćete s ovako podešenim accountom u Outlook Expressu uvijek moći poslati mail bez obzira kako ste spojeni na internet.

Ali moguće je koristiti i mail server internet providera za slanje pošte. U tom slučaju ne treba odabrati 'My server requires authentication', ali onda treba za Outgoing mail server unijeti server internet providera preko kojega se spajate. Napr:
za CARNet: mail.cmu.carnet.hr,
za T-com: mail.t-com.hr,
za Iskon: mail.iskon.hr,
za Globalnet: mail.globalnet.hr.